top of page
Søk

Regelendringer fra 1. juli 2020

Fra og med 1. juli er det en rekke nye regler innenfor skatt og finans. Oversikten nedenfor er et utdrag av regelendringene, og...

Viktige regelendringer fra 2019

Det er flere viktige regelendringer fra 2019. Her er en kort oppsummering av noen regelendringer vi vil trekke frem som aktuelle....

bottom of page