top of page

VÅRE TJENESTER

Vårt regnskapsbyrå tilbyr økonomitjenester til små og mellomstore bedrifter.

Tjenestetilbudet nedenfor er ikke uttømmende for hva vi kan tilby, men er ment for å gi deg et bilde av de vanligste tjenestene vi leverer. Er du nysgjerrig på hva vi kan bidra med for din virksomhet? Ta kontakt!

Regnskapsførsel

Vi påtar oss regnskapsoppdrag for de fleste typer selskaper. Vi tar gjerne hånd om alle delfunksjoner, og jobber i tett dialog med deg som vår kunde. Vi finner i fellesskap frem til hvilke delfunksjoner vi skal ta ansvar for. Sammen finner vi de beste løsningene for akkurat din virksomhet, og vurderer hvilket behov du har for oppfølging og rapportering. Vi kan tilby standard eller skreddersydde rapporter med faste intervaller, eller kanskje det beste for deg er å ha et fast oppfølgingsmøte med din regnskapsfører. Dette tilpasser vi etter ønske og behov. Om regnskapet føres i Visma Business gjøres  regnskapstall og øvrige filer online tilgjengelig for deg via WebRapportering. Her har du mulighet til å følge med på regnskapstallene dine real-time, men det er alltid presisert pr. hvilken dato regnskapet er ajour og avstemt, og du finner kommentarbrev fra oss pr. denne datoen lett tilgjengelig.  I WebRapportering har du for øvrig alltid tilgang til alle historiske regnskapsdata og tilgang til din kundemappe hos oss som inkluderer alle relevante dokumenter som har med din virksomhet å gjøre. Det kan være historiske regnskapsrapporteringer, signerte årsregnskap, signerte generalforsamlingsprotokoller, aktive avtaler, diverse post osv. Alt arkivert i et logisk og lett tilgjengelig mappesystem.

Vi bruker i tillegg Tripletex som økonomisystem, og de av våre kunder som har regnskapene sine der, kan velge om de vil se regnskapstallene sine i WebRapportering eller Tripletex. 

Betalingsformidling

Flere og flere overlater betalingsformidling til oss. Det kan dreie seg om betaling av lønn, skatter og avgifter, eller komplett avtale som innebærer at håndteringen av alle betalinger fra firmakonto går via regnskapsbyrå. Dette er enklere og mer hensiktsmessig enn mange tror, da dette betyr at regnskapet blir ført i samme operasjon. Normalt legges det opp til at fakturarer mottas elektronisk direkte til dokumentsenter hos oss, og derfra blir sendt til attestasjon til den eller de som har myndighet til å attestere på vegne av bedriften. Les mer om den praktiske håndteringen under Løsninger.

Lønn

Som en naturlig del av våre regnskapstjenester leverer vi alle tjenester knyttet til lønnskjøringer. Vi kan importere timer for utlønning fra forskjellige systemer. Som en integrert del av lønnssystemet tilbyr vi tilgang til skyløsninger som gjør det mulig for ansatte å få lønnsslipper direkte på app på mobil/nettbrett, og app for å lage reiseregninger og utleggsoppstillinger. Man kan naturligvis også logge på en nettleser på data om man ønsker det. Levering av A-meldinger og utsendelse av sammenstillingsoppgaver leveres som en naturlig del av lønnstjenestene. 

Fakturering

Det er mange måter å løse faktureringsjobben på. Vi kan fakturere i vårt system iht. mottatte fakturagrunnlag, men det mest effektive er som regel at vi setter opp en integrasjon mellom kundes fakturasystem og vårt økonomisystem. Det er mulig å importere fra de fleste systemer. Noen systemer er også fullintegrert, slik som WebFaktura som er et enkelt fakturasystem som vi kan tilby for de enkle faktureringsbehovene. Hvilken løsning som passer for din bedrift kan vi finne ut i fellesskap. Vi hjelper deg å velge en løsning som gir deg god oversikt og kontroll, samtidig som regnskapsjobben går smidig for seg. 

Purring/Inkasso

Vi tilbyr løpende oppfølging av kundereskontro med utsendelse av purringer og oversendelse til inkasso. Dette kan settes opp som en manuell rutine, eller med automatikk. Vi kan også tilby inkassotjenester til dere som har egne purrerutiner.  

Årsoppgjør

Vi utfører komplette årsoppgjør med utfylling av skattemelding og utarbeidelse av årsregnskap med noter og forslag til styreberetning. Vi kan også bistå med utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller.

Firmaetablering

Vi bistår med alle ledd i forbindelse med firmaetablering.

Rådgiving

Mange problemstillinger vil kunne dukke opp når man driver egen virksomhet, og da kan det være godt å ha en regnskapsfører å forholde seg til. Vi kan bistå deg innenfor skatt- og avgiftsproblematikk, lønn- og personal, økonomiske analyser, utvikling, effektivisering og modernisering av rutiner m.v.

bottom of page