top of page

Coronavirus og krisetider

Oppdatert: 1. jul. 2020

Vi er alle preget av dagens situasjon, vi står midt i en krise og mange er bekymret.


Etter at vi alle nå har knotet oss gjennom over en uke med en annerledes hverdag, tenkte vi at det kunne være fint og nyttig å dele noen ord.

Kontoret vårt holder åpent, men er vesentlig nedbemannet. De fleste av oss har små barn, så stengte skoler og barnehager er vår største utfordring mht. bemanning.

Alle ansatte er likevel tilgjengelig, enten fra kontoret eller fra hjemmekontor.

Arbeidsoppgaver og arbeidsflyt er ellers som før hos oss, men vi får mange henvendelser knyttet til hvordan dagens situasjon påvirker bedriftene.

Mange har spørsmål ang. permitteringer, andre lurer på betalingsutsettelser på skatter og avgifter, eller andre tiltak man har hørt eller lest om.

Her er en kort oppsummering av de viktigste tiltakene for dere som driver næringsvirksomhet

  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder.

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

  • Tilbakeføring av underskudd - Underskudd for 2020 skal kunne tilbakeføres mot skattlagt overskudd for 2018 og 2019

  • Bedre ytelser for permitterte - Permitterte sikres nå full lønn inntil 6 G til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager.

  • du kan lese mer om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket her


Noen av tiltakene er ikke vedtatt ennå, og må gjennom behandling i Stortinget før de kan vedtas og sanksjoneres i statsråd.             

Det skjer svært mye om dagen, og nye tiltak kommer på løpende bånd. Situasjonen er derfor uoversiktlig.

Vi vil forsikre dere om at vi oppdaterer oss på regelendringene fortløpende, og vil gjøre vårt beste for å bistå våre kunder i denne vanskelige situasjonen.

Vår arbeidssituasjon er også forandret i disse dager, i tillegg er regelendringene hyppige.

Av hensyn til dette, setter vi pris på om dere sender oss e-post hvis dere har behov for ekstraordinær bistand ifbm corona-viruset.

Ønsker dere alle en riktig fin uke!

- og husk; ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre ❤

Comments


bottom of page