top of page

Digitalisering av prosesser


Vi har i mange år fulgt diskusjoner og debatter knyttet til «digitalisering», og investert tid og ressurser på å følge med på utviklingen. Det er spennende å se hvordan framvekst og bruk av teknologi både evolusjonerer og industrialiserer flere bransjer.

I starten dreide digitalisering seg i stor grad om å «bli kvitt papirene». Selv om vi av hensyn til god service fremdeles tar i mot papirbilag fra de kundene som ønsker å levere det, sluttet vi i utgangspunktet med papirbilag for mange år siden. Likevel digitaliserer vi mer og mer. Hva gjør vi egentlig..?

For noen er det vanskelig å henge med i digitaliseringen, særlig når det kommer til bedriftens interne rutiner. Ledere i små- og mellomstore bedrifter har ofte mer enn nok med å klare å balansere tidsbruken mellom alle daglige gjøremål, og tiden strekker ikke til.

Vi er et fremoverlent regnskapsbyrå, vi omfavner utviklingen. Skal du være konkurransedyktig i morgen, må du være med på den digitale reisen.

For mange blir dette «store ord», og man er ikke sikker på hva dette egentlig har å si for egen virksomhet!?

La oss gi noen eksempler:

 • registrering av timer

 • ressursplanlegging

 • vaktplanlegging

 • registrering av ferie/fravær

 • fakturering «på farten»

 • bruk av e-faktura

 • import av produktkataloger/vareregistre

 • lagerstyring

 • automatisk mottak av elektroniske fakturaer

 • godkjenning av fakturaer

 • betalingsformidling

 • bankintegrasjon

 • oppdaterte regnskapstall

…dette er en liste med typiske eksempler på oppgaver/prosesser som ofte kan gjøres enklere ved digitalisering, dersom dere fremdeles har manuelle rutiner. Informasjonshavet og de alternative løsningene er overveldende. Det har vi stor forståelse for!

Tenk gjennom rutinene i din bedrift. Hva stjeler mye tid?

Vi bistår gjerne med omlegging av rutiner og digitalisering av prosesser.

Avhengig av hvilket utgangspunkt du har, kan en slik prosess være alt fra tung og tidkrevende, til forholdsvis enkel. Uansett utfordring, så bistår vi dere gjerne.

En del utfordringer løser vi på strak arm med de systemene vi er vant til å bruke og tilbyr. Har dere mer avanserte behov, kan vi formidle kontakt med systemleverandører og forhandlere, og samtidig påse at rutinene som etableres er tilfredsstillende ihft. gjeldende lover og regler knyttet til regnskap, bokføring, skatt og avgift.

Er du kunde av oss – eller ønsker å bli kunde(!), anbefaler vi at dere involverer oss i valg av rutiner og løsninger. Ta kontakt, så kan vi sammen eliminere tidstyver og skaffe bedre oversikt!

bottom of page