Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med ny oversikt tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen. Oversikten blir oppdatert kontinuerlig, og tar for seg:

 • Forskuddsskatt

 • Arbeidsgiver og a-meldingen

 • Skattlegging av ansatte

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet

 • Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

 • Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

 • Avklaringer for næringsdrivende og selskaper

 • Merverdiavgift

 • Særavgifter

 • Bil- og kjøretøyavgifter

 • Formueskatt

 • Tilbakeføring av underskudd

 • Nye regler for utsatt betaling

 • Oppsummert: Endringer i betalingsfrister

 • Øvrig tjenestetilbud


Kalenderen på våre hjemmesider er også oppdatert med endringer i betalings- og leveringsfrister.

Siste innlegg

Se alle

Kompensasjonsordning 3

Fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uungåelige kostnader. Det er mulig å sender søknader fra i dag/09.06.2021. informasjonen i denne artikkelen er delt fra Regnskap Norg