Søk

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med ny oversikt tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen. Oversikten blir oppdatert kontinuerlig, og tar for seg:

 • Forskuddsskatt

 • Arbeidsgiver og a-meldingen

 • Skattlegging av ansatte

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet

 • Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

 • Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

 • Avklaringer for næringsdrivende og selskaper

 • Merverdiavgift

 • Særavgifter

 • Bil- og kjøretøyavgifter

 • Formueskatt

 • Tilbakeføring av underskudd

 • Nye regler for utsatt betaling

 • Oppsummert: Endringer i betalingsfrister

 • Øvrig tjenestetilbud


Kalenderen på våre hjemmesider er også oppdatert med endringer i betalings- og leveringsfrister.

9 visninger

Siste innlegg

Se alle

Regelendringer fra 1. juli 2020

Fra og med 1. juli er det en rekke nye regler innenfor skatt og finans. Oversikten nedenfor er et utdrag av regelendringene, og inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av v

Safe Økonomi AS | Kongsvinger, Norge | org.nr. 974 404 672

 • Facebook - svarte sirkelen
 • Black LinkedIn Icon