top of page
Søk

Kompensasjonsordning 3

Fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uungåelige kostnader. Det er mulig å sender søknader fra i...

Regelendringer fra 1. juli 2020

Fra og med 1. juli er det en rekke nye regler innenfor skatt og finans. Oversikten nedenfor er et utdrag av regelendringene, og...

bottom of page