top of page

Regjeringen utvider permitteringsordningen

Oppdatert: 1. okt. 2020


For å motvirke unødvendige oppsigelser utvider regjeringen permitteringsperioden til 52 uker fra

1. november.Koronaepidemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. Mange har dessverre mistet jobben, og svært mange er blitt permitterte.


Nå utvider regjeringen permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.


– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere. Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.


Mer håndterbart for næringslivet

For næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden gjøre koronasituasjonen mer håndterbar.


Ifølge næringsminister Iselin Nybø vil utvidelsen avhjelpe krisen i store deler av næringslivet generelt, og i den hardt rammede reiselivsnæringen spesielt. Hun forteller i pressemeldingen at mange bedrifter står i fare for å miste viktig kompetanse under koronakrisen. Den utvidede permitteringsperioden kan bøte på det. Samtidig påpeker hun at det er viktig at vi fortsetter den nødvendige omstillingen i næringslivet og at bedrifter med vekstmuligheter fortsatt får tilgang på kompetent arbeidskraft.


Innfører arbeidsgiverperiode II fra 1. januar 2021

Arbeidsgivere må løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. I tillegg foreslår regjeringen derfor en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.


Behovet for utvidelse anses midlertidig

Regjeringen påpeker at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.


Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Comments


bottom of page