top of page

Julegaver til ansatte


Hvert år får vi spørsmål fra bedriftsledere

vedr. julegaver til ansatte.

Alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold skal i utgangspunktet regnes som skattepliktig fordel. Dette gjelder både når gaven gis av arbeidsgiver og av en forretningsforbindelse.

Det finnes imidlertid enkelte unntak. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver.

Generell ordning Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at julegaven må gis til alle ansatte.

Dette vilkåret gjelder ikke når gaven gis av en kunde eller leverandør.

Naturalytelse Gaven må være en gjenstand, en opplevelse (f eks teaterbilletter) eller gavekort som ikke kan veksles i kontanter. Gaven er ikke skattefri når den gis som kontanter.

Kr 2000 Så lenge verdien av gaven(e) ikke overstiger kr 2000 pr ansatt pr år, utløses ikke skatteplikt. Denne beløpsgrensen gjelder den samlede verdien av gaver fra arbeidsgiver og forretningsforbindelser i løpet av et inntektsår.

Gaver ved andre anledninger

Julegaver kan gis i tillegg til gaver i forbindelse at ansatte jubilerer eller f eks "går av med pensjon". Her er lenke til egen artikkel om jubileumsgaver.

Verdien av varen/tjenesten Det er verdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved vurderingen av om gaven er innenfor den skattefrie satsen. Ikke hva arbeidsgiver har betalt for varen/tjenesten, men den prisen som er allment tilgjengelig.

Eksempel nr 1: Arbeidsgiver har fått rabatt på kjøp av julegaver til ansatte og betalt

kr 2 000 pr gave pr ansatt. Allment tilgjengelig pris er kr 2 500. De ansatte har ikke mottatt andre gaver i løpet av året. Skattepliktig fordel vil i dette eksemplet være kr 500 pr ansatt.

Eksempel nr 2.: Arbeidsgiver har kjøpt julegaver til en verdi av kr 1 800 pr ansatt. I tillegg har enkelte ansatte mottatt gave fra en forretningsforbindelse til en verdi av kr 1 000. Det er ingen skattepliktig fordel for ansatte som kun har mottatt gave fra arbeidsgiver. Ansatte som også har mottatt gave fra forretningsforbindelsen har til sammen mottatt julegaver til en verdi av kr 2 800, og har derved en skattepliktig fordel på kr 800.

---

Har du fremdeles spørsmål, ta kontakt med oss!

bottom of page