top of page

Hvorfor og når er gaver skattefrie?


Hva kan ansatte motta i gave fra arbeidsgiver eller forretningsforbindelse før det utløser skatteplikt?Alle gaver som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold skal i utgangspunktet regnes som skattepliktig fordel. Dette gjelder både når gaven gis av arbeidsgiver og av arbeidsgivers forretningsforbindelser.

Det finnes imidlertid enkelte unntak. Jubileumsgaver og gaver uten noen spesiell anledning, kan være skattefrie.

Gaver fra forretningsforbindelser

Selv om gaven ikke gis direkte fra arbeidsgiver, vil verdien av gaven inngå i beløpsgrensen for skattefrie gaver når gaven har klar en sammenheng med arbeidsforholdet.

Ville det ikke ha vært sannsynlig at gaven hadde vært gitt om vedkommende

ikke hadde vært ansatt der han er eller hatt det oppdraget han har, har gaven en klar sammenheng med arbeidsforholdet.

Styremedlemmer

Skattefritaket omfatter gaver til styremedlemmer. Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet

Generell ordning - gjelder ikke fra januar 2021

Gaven(e) må IKKE gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at arbeidsgiver eller en forretningsforbindelse kan gi forskjellige gaver, eller at noen ansatte får gave andre ikke.

Naturalytelse

Gaven må være en gjenstand, en tjeneste, en opplevelse (f eks teaterbilletter). Gavekort som ikke kan veksles i kontanter, likestilles med gaver gitt i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Kontantytelse - ikke levert kvittering

Gaven er ikke skattefri når den gis som kontanter og det ikke leveres kvittering.

5.000 kroner

Så lenge verdien av gaven(e) ikke overstiger 5.000 kroner pr ansatt pr inntektsår, utløses ikke skatteplikt. Denne beløpsgrensen gjelder den samlede verdien av gaver fra arbeidsgiver og forretningsforbindelser i løpet av et inntektsår. Er verdien av gaver høyere enn 5.000 kroner, er den overskytende verdien trekkpliktig.

Nye muligheter fra 2021

Eksempler på naturalytelser som fra 2021 kan inngå i fribeløpet på 5.000 kroner

  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)

  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste – private innholdstjenester utover 1.000 kroner

  • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)

  • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter

  • Personalrabatter utover fribeløpet på 8.000 kroner

  • Personalforsikringer

  • Skattepliktig fordel ved firmabil


Verdien av varen/tjenesten

Det er verdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved vurderingen av om gaven er innenfor den skattefrie satsen. Ikke hva arbeidsgiver har betalt for varen/tjenesten, men den prisen som er allment tilgjengelig.

Eksempler

Eksempel nr 1: Arbeidsgiver har fått rabatt på kjøp av gaver til ansatte og betalt 5.000 kroner pr gave pr ansatt. Allment tilgjengelig pris er 7.500 kroner. De ansatte har ikke mottatt andre gaver i løpet av året. Skattepliktig fordel vil i dette eksemplet være 2.500 kroner pr ansatt.

Eksempel nr 2.: Arbeidsgiver har kjøpt gaver til en verdi av 4.800 kroner pr ansatt. I tillegg har enkelte ansatte mottatt gave fra en forretningsforbindelse til en verdi av 1.500 kroner. Ansatte som har mottatt gave både fra arbeidsgiver og forretningsforbindelsen vil da ha en skattepliktig fordel på 1.300 kroner.

Eksempel nr 3.: Ansatte har arbeidsgivers abonnement på mobiltelefon og får dekket kostnader til bredbånd hjemme etter bilag. Skattemessig fordel pr år er 4.392 kroner. Arbeidsgiver gir ek-tjeneste som skattefri gave til sine ansatte. Av det skattefrie beløpet på 5.000 kroner er det igjen 618 kroner til f eks julegave.

Gaver ved andre anledninger

Generelle gaver kan gis i tillegg til jubileumsgaver eller f eks når ansatte "går av med pensjon".

Oppmerksomhetsgaver - bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. anses i praksis ikke som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger mottas andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Comments


bottom of page