top of page

Har din bedrift opprettet obligatorisk tjenestepensjon?


OTP er obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold.


Loven gjelder for foretak som har:

a) minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

b) minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

c) personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.


Mange arbeidstakere mottar ikke pensjonssparingen de har rett på. Ifølge anslag fra SSB er 50 000–88 000 arbeidstakere rammet, og det skulle ha vært spart 1–2 milliarder kroner ekstra per år til OTP.


Overholder din bedrift reglene om OTP?

Hvis ikke, er tiden overmoden for å gjøre noe med det!

Fra 1. juni i år overtar skatteetaten tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon fra Finanstilsynet.


Konsekvenser av dette er at Skatteetaten:

  • skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon

  • kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte

  • har adgang til å ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning

Les mer på skatteetatens sider:


Er du usikker på om din bedrift overholder kravene for pensjonsordning for sine ansatte, anbefaler vi at dere tar kontakt med en pensjonstilbyder som kan gi informasjon og veiledning.


Comments


bottom of page