top of page

Skatteberegninger for lønn vs utbytte - oppsett og diagram i Excel fra Regnskap Norge

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Regnskap Norge har laget et oppsett som viser relevante terskelverdier basert på oppdaterte skattesatser for 2024.


foto: Regnskap Norge


Regnskap Norge har utviklet et praktisk verktøy som kan benyttes til å beregne (og dokumentere) hva som faktisk lønner seg for kunder som kan velge mellom lønn eller utbytte, eller en kombinasjon av begge.Merk at skjermingsfradraget, som er individuelt basert på aksjenes inngangsverdi, ikke er hensyntatt i dokumentet. Comments


bottom of page