top of page

Endring i inkassosalær og purregebyr

Oppdatert: 25. jun. 2021


Regjeringen har besluttet å redusere purregebyr og inkassosalær. Salærene reduseres med alt fra 10 til 50 prosent. Det betyr 50 prosent reduksjon for de minste kravene, og ned til 10 prosent for de høye kravene.

Endringene gjelder for krav med forfall etter

1. oktober 2020. Krav med forfall før denne fristen, behandles etter de gamle reglene.


Inkassosatsene dobles fortsatt etter 43 dager, jfr. inkassoforskriftens § 2-3 første ledd, om ikke oppgjør har funnet sted.


Fra 1. oktober vil følgende gebyrer være gjeldende for bruk mot privatpersoner:

  • Purring og inkassovarsel: 35 kr

  • Betalingsoppfordring som fordringshaver sender selv: 105 kr

  • Lett salær krav t.o.m 500 kr: 175 kr

  • Lett salær krav t.o.m. 1000 kr: 245 kr

  • Lett salær krav t.o.m. 2500 kr: 280 kr

  • Lett salær krav t.o.m. 10 000 kr: 560 kr

  • Lett salær krav t.o.m. 50 000 kr: 1120 kr

  • Lett salær krav t.o.m. 250 000 kr: 2520 kr

  • Lett salær krav over 250 000 kr: 5040 kr

  • Tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær

I saker overfor næringsdrivende (utenfor forbrukerforhold), er inkassosatsene halvannen ganger større, jfr. inkassoforskriftens § 2-1 annet ledd.


Forsinkelsesgebyr iht. forsinkelsesrenteloven mot næringsdrivende og/eller det offentlige

Vi tror at disse endringene vil medføre at flere kommer til å ta i bruk reglene om forsinkelsesgebyr iht. forsinkelsesrenteloven. Disse reglene kom i 2013 som en følge av et EU-direktiv, og medfører at man har rett til å kreve et gebyr på inntil kr 430,- (*) i tillegg til forsinkelsesrenter allerede dagen etter forfall. Man trenger altså ikke å vente 14 dager for å kreve purregebyr. Dette gjelder ovenfor næringsdrivende og/eller det offentlige.


Du kan lese nyttig info om purring og inkasso på hjelpesidene for næringsdrivende på altinn; https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/purring-og-inkasso/


Σχόλια


bottom of page