top of page

Bærekrafts-rapportering

Bærekraft har vært et høyaktuelt tema lenge nå, og som bedriftsleder bør man ha et bevisst forhold til bærekraft og selskapets videre kurs i forhold til dette.

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»


Nå er det nylig lansert en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter. Standarden leveres av Nordic Accountant Federation (NAF). Regnskap Norge, som representerer Norge i NAF, var initiativtakeren til prosjektet og har vært sentral i utviklingen av standarden.

For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte. Det er gøy å bevitne at Norge og Norden ligger i forkant av denne utviklingen! Vi anbefaler bedrifter som selv ønsker å være i forkant av bærekraftsutviklingen om å ta i bruk dette verktøyet.


Det gjenstår å se hvor raskt utvilingen av bærekraftsrapportering kommer til å utvikle seg. Hvor relevant denne rapporteringen er for din bedrift på nåværende tidspunkt, må hver enkelt vurdere. SMB-er som kan vise hvordan de jobber med klimamessige, sosiale og økonomiske forhold, vil de kommende årene ha et konkurransefortrinn.


Dette er et helt nytt og omfattende verktøy, men vi som regnskapsførere er bedriftenes nærmeste økonomiske støttespillere, og har naturligvis tenkt til å bistå med bærekraftsrapporteringen for våre kunder, etter hvert som behovene melder seg!


Les gjerne mer om den nye bærekraftstandarden i artikkel fra Regnskap Norge

Les gjerne mer om bærekraftig utvikling på FN's hjemmesider.

Comments


bottom of page