Risikosport å være i ledelsen i et aksjeselskap?

March 5, 2019

Visste du at manglende kontroll og rutiner kan medføre personlig ansvar både for daglig leder og styremedlem i et aksjeselskap? I en høyesterettsdom fra 14.desember 2017 ble en daglig leder dømt til personlig å erstatte en leverandør etter en konkurs. Det er viktig å ha oversikt og et bevisst, aktivt forhold til ens eget ansvar, selskapets økonomi og virksomhet for øvrig.

 

Vi velger å dele denne artikkelen fra BDO som belyser dette emnet. 

 

For å sikre best mulige forutsetninger for forsvarlige avveininger kan det være nyttig å ha noen punkter i bakhodet:


 1.    Vær ditt ansvar bevisst.  
 2.    Sørg for gode rutiner for: 
       a.    Regnskapsføring.
       b.    Internkontroll. 
       c.    Rapportering mellom styret og daglig leder/administrasjon.
 3.    Aktivt tilsyn – ikke bare med selskapets regnskaper, men også med etterlevelsen av relevante lover og forskrifter for selskapets virksomhet. 
 4.    Dokumentasjon - sørg for å dokumentere de vurderinger som er gjort og på hvilket grunnlag. 
 5.    Ved økonomiske vanskeligheter – betal leverandører o.l. kontant, eller gi informasjon om den økonomiske situasjonen.
 6.    Vær realistisk! Er selskapet i en vanskelig økonomisk situasjon og det ikke et realistisk håp om å redde selskapet, kast inn håndkleet i rimelig tid.
 7.    Vurder å tegne styreansvarsforsikring.

 

Husk - Vi er her for å bistå dere!

 

Please reload

Siste innlegg

November 29, 2019

October 7, 2019

July 3, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Følg oss
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

Safe Økonomi AS | Kongsvinger, Norge | org.nr. 974 404 672

  • Facebook - svarte sirkelen
  • Black LinkedIn Icon