top of page

Reglene om pensjon fra første krone og dag trådte i kraft 1. januar

Bedriftene gis tid til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.Lovvedtaket om endringer i pensjonslovgivningen trådte i kraft 1. januar 2022.

De nye reglene innebærer blant annet at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Videre blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene opphevet.

Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.


Les mer:

Lovvedtaket (Stortinget.no)

(pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Prop. 223 L (2020-2021)


Comments


bottom of page