top of page

Refusjon av sykepenger ved koronarelatert fravær


Regjeringen har vedtatt at arbeidsgiver skal få refusjon av sykepenger i

arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær fra dag 6.Arbeidsgiver skal utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden som vanlig, men fra dag 6 til 16 kan arbeidsgiver krever refusjon fra NAV ved koronarelatert fravær.


For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.


Arbeidsgivers mulighet til å søke refusjon fra dag 6 gjelder for sykefravær fra og med 1. desember 2021, og vil i første omgang gjelde ut januar 2022.


Arbeidsgiver kan søke refusjon for arbeidstakere som har første sykefraværsdag fra og med 1. desember 2021. Dersom arbeidsgiverperioden består av flere fraværsperioder kan arbeidsgiver få refusjon fra og med dag 6 av fraværsperioder som starter fra og med 1. desember 2021.


Arbeidsgivere kan søke om refusjon for 3 måneder tilbake i tid.

NAV informerer om at søknadskjema for refusjon vil være tilgjengelig fra 3. januar 2022.

Comentarios


bottom of page