top of page

Hjemmekontor - hva bør arbeidsgiver tenke på?

Regjeringen har på ny besluttet en pålagt hjemmekontorordning, gjeldende fra og med 15.12.2021.

Ordningen gjelder for hele landet og alle som kan ha hjemmekontor. Hjemmekontor gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Både arbeidsmiljøloven og gjeldende hjemmekontorforskrift slår fast at arbeidsgivere har ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet består også når arbeidstaker arbeider fra eget hjem. Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, påse at arbeidsmiljøet på hjemmekontoret er fullt forsvarlig.


For mange vil en hjemmekontorordning være uproblematisk og overkommelig, men ikke for alle. Å arbeide hjemmefra forutsetter at man har bolig eller leilighet som er tilrettelagt for dette med hensyn til plass, kontorpult, stol, pc skjerm, lys osv.


Vi mener det er viktig at arbeidsgivere nå også fokuserer på det psykososiale arbeidsmiljøet. For noen innebærer det å kunne arbeide fra sin ordinære arbeidsplass sosial kontakt og samhold med kollegaer og en pause i vanskelige tanker og ensomhet. Mange lever med smittefrykt og er slitne av covid 19 tiltak allerede. At vi nå gjeninnfører en ny periode med pålagt hjemmekontor, gjør at noen vil oppleve dette som vanskelig.


Vi mener derfor at det er ekstra viktig at arbeidsgivere nå følger ekstra godt opp sine ansatte ved å jevnlig holde kontakt, lage digitale møteplasser og andre muligheter for avbrekk i arbeidet.


Arbeidstilsynet anbefaler bl.a følgende tiltak:

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.

  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.

  • Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteplasser. Ta gjerne kaffen med kollegene digitalt!

  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.

Du finner mer om hvilke regler som gjelder for hjemmekontorordninger i flere artikler på community:


Comments


bottom of page