top of page

Ha med regnskapsfører fra starten

Mange gründere venter for lenge med å skaffe seg hjelp fra regnskapsfører. – Når du oppdager at du ikke har kontroll, har du ventet for lenge, sier seniorrådgiver Jan Arild Steen i Regnskap Norge


denne artikkelen er delt fra et bilag utgitt i DN (dagens Næringsliv) 25.08.2022. Bilaget handler om regnskapsførerens kompetanse og verdiskaping for kunden. Les hele bilaget her.


Steen, som selv er autorisert regnskapsfører, arbeider til daglig med fagsupport hos Regnskap Norge. Hans anbefaling kommer på bakgrunn av bred erfaring som regnskapsfører og kjennskap til norsk næringsliv. – Mange som starter en virksomhet, venter for lenge med å skaffe seg profesjonell hjelp til regnskapet, og oppdager kanskje behovet først når de blir gjenstand for myndighetskontroll, som for eksempel bokettersyn, sier han.

– Selv om flere har kunnskap til å føre et enkelt regnskap selv, er det sjelden den

beste løsningen. Med profesjonell hjelp til regnskap og rapportering får gründeren

mer tid til selve forretningsdriften, der innsatsen har størst verdi, sier han.

Det er nok jobb å få en bedrift på beina, om man ikke også skal føre bøkene selv,

mener Steen, som likevel peker på én fordel med å ta hånd om regnskapet den aller

første tiden.

– Så lenge du har tilstrekkelig kunnskap og tid til å ta på deg jobben, kan det være

en fordel i den aller første tiden. Regnskapet gir deg et tettere forhold til tallene og økonomien, noe som er viktig for en bedriftsleder, sier han.

– Utfordringen oppstår når tiden ikke lenger strekker til, eller hvis du mangler kompetanse.

For den som fører regnskapet selv, er det stressende når Skatteetaten, for

eksempel, ber om å kontrollere den siste momsoppgaven. For regnskapsføreren derimot, er dette en rutineoppgave, sier han.

– Og ofte vil en erfaren regnskapsfører ha fanget opp at akkurat den momsoppgaven

trengte en liten kommentar – og så hadde det kanskje ikke blitt noen kontroll i utgangspunktet, sier han.

Moms og skatt – er i det hele tatt områder det kan være krevende å følge med på,

og der reglene stadig endres. Autoriserte regnskapsførere er pålagt kontinuerlig faglig oppdatering, og vet hva som gjelder til enhver tid.

– Se for eksempel på de nye momsreglene for elbil, der det skal betales moms av kjøpesummen over kr 500 000, sier Steen.

– Det er en helt ny situasjon, og den virker kompliserende. For Regnskap Norge har

det vært en kjepphest å unngå regelverk som kompliserer hverdagen til bedrifter, men her er vi ikke blitt hørt. Uansett vil det være arbeidskrevende for gründeren å følge med på endringer i reglene for mva og skatt, mens regnskapsføreren har det som

sin jobb, understreker han.

Og skal det betales ut lønn, mener Steen at regnskapsfører er obligatorisk.

– Lønn er ganske komplisert, sier han.

– Ikke bare skal myndighetene ha sine månedlige rapporter, men regelverket er

relativt innviklet. Når skal det betales overtid, hvordan skal feriepengene beregnes, og

hvordan skal eventuelle sykefravær håndteres? Det vet regnskapsføreren, og en så

viktig del av virksomheten fortjener å bli håndtert av profesjonelle. Det at de ansatte

mottar korrekt avlønning på korrekt tidspunkt er tross alt hovedmotivasjonen for å

jobbe, påpeker Steen.

Steen anbefaler å finne en regnskapsfører man har tillit til – og god kjemi med.

– Egentlig kan du gjerne tenke på regnskapsføreren som en ansatt. Dette er en person du skal samarbeide tett med, og, ikke minst, som vil ha fullt innsyn i bedriftens økonomi. Det gjør relasjonen viktig, og det kan lønne seg å bruke litt tid på å finne den rette samarbeidspartneren for deg, sier han.Comentarios


bottom of page