Søk

Risikosport å være i ledelsen i et aksjeselskap?


Visste du at manglende kontroll og rutiner kan medføre personlig ansvar både for daglig leder og styremedlem i et aksjeselskap? I en høyesterettsdom fra 14.desember 2017 ble en daglig leder dømt til personlig å erstatte en leverandør etter en konkurs. Det er viktig å ha oversikt og et bevisst, aktivt forhold til ens eget ansvar, selskapets økonomi og virksomhet for øvrig.

Vi velger å dele denne artikkelen fra BDO som belyser dette emnet.

For å sikre best mulige forutsetninger for forsvarlige avveininger kan det være nyttig å ha noen punkter i bakhodet:

1. Vær ditt ansvar bevisst. 2. Sørg for gode rutiner for: a. Regnskapsføring. b. Internkontroll. c. Rapportering mellom styret og daglig leder/administrasjon. 3. Aktivt tilsyn – ikke bare med selskapets regnskaper, men også med etterlevelsen av relevante lover og forskrifter for selskapets virksomhet. 4. Dokumentasjon - sørg for å dokumentere de vurderinger som er gjort og på hvilket grunnlag. 5. Ved økonomiske vanskeligheter – betal leverandører o.l. kontant, eller gi informasjon om den økonomiske situasjonen. 6. Vær realistisk! Er selskapet i en vanskelig økonomisk situasjon og det ikke et realistisk håp om å redde selskapet, kast inn håndkleet i rimelig tid. 7. Vurder å tegne styreansvarsforsikring.

Husk - Vi er her for å bistå dere!

#internkontroll #ansvar

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Feil og mangler i kjøpsbilag kan gi momstap

artikkelen er delt fra BDO Norge Feil og mangler i kjøpsbilag kan skape utfordringer for bedrifter. Særlig relevant er tap av fradragsrett for inngående merverdiavgift, men feil og mangler kan også f

Safe Økonomi AS | Kongsvinger, Norge | org.nr. 974 404 672

  • Facebook - svarte sirkelen
  • Black LinkedIn Icon